Tên đại lý
Địa chỉ
Số điện thoại
Xem bản đồ
219070022: Nhà thuốc Thắng Diệp

TÊN ĐẠI LÝ: 219070022: Nhà thuốc Thắng Diệp

ĐỊA CHỈ: Số 379 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0913271520

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

Số 379 Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
0913271520
205050025: Quầy thuốc số 9 (Đối diện cổng BVĐK tỉnh)

TÊN ĐẠI LÝ: 205050025: Quầy thuốc số 9 (Đối diện cổng BVĐK tỉnh)

ĐỊA CHỈ: 155 Nhị Thanh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0943159893

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

155 Nhị Thanh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
0943159893
204250026: Nhà thuốc Anh Tường

TÊN ĐẠI LÝ: 204250026: Nhà thuốc Anh Tường

ĐỊA CHỈ: 332 Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang

SỐ ĐIỆN THOẠI: 02403855057

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

332 Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang
02403855057
294000058: Lưu Bảo Thúc

TÊN ĐẠI LÝ: 294000058: Lưu Bảo Thúc

ĐỊA CHỈ: Số 8 (số mới), Trần Phú, K4, P3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0919491625

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

Số 8 (số mới), Trần Phú, K4, P3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
0919491625
238140031: Siêu thị Tiến Thảo

TÊN ĐẠI LÝ: 238140031: Siêu thị Tiến Thảo

ĐỊA CHỈ: 23 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Nghệ An

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989466095

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

23 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Nghệ An
0989466095
225030065: Nhà thuốc Phú Vinh

TÊN ĐẠI LÝ: 225030065: Nhà thuốc Phú Vinh

ĐỊA CHỈ: 99 Bạch Đằng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0981633268

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

99 Bạch Đằng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
0981633268
024280044: Nhà thuốc tư nhân

TÊN ĐẠI LÝ: 024280044: Nhà thuốc tư nhân

ĐỊA CHỈ: 387 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI: 01253513392

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

387 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
01253513392
024690044: Nhà thuốc Việt Anh- Nhất Hưng

TÊN ĐẠI LÝ: 024690044: Nhà thuốc Việt Anh- Nhất Hưng

ĐỊA CHỈ: 161 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI: 01678587178

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

161 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
01678587178
225000065: Nguyễn Quốc Trường

TÊN ĐẠI LÝ: 225000065: Nguyễn Quốc Trường

ĐỊA CHỈ: Số nhà 16A/829, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Sở Dầu Hồng Bàng, Hải Phòng

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0946598698

XEM BẢN ĐỒ: Xem bản đồ

Số nhà 16A/829, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Sở Dầu Hồng Bàng, Hải Phòng
0946598698
1900 63 69 13
Array ( [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.59 [REQUEST_URI] => /he-thong-dai-ly/page/17/ [TZ] => Asia/Ho_Chi_Minh [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => ZnEm7IkJZnldxIZl51DRbAAAAAU [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL] => /he-thong-dai-ly/page/17/ [REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanorutin.vn/he-thong-dai-ly/page/17/ [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanorutin.vn [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => ZnEm7IkJZnldxIZl51DRbAAAAAU [REDIRECT_SCRIPT_URL] => /he-thong-dai-ly/page/17/ [REDIRECT_SCRIPT_URI] => https://nanorutin.vn/he-thong-dai-ly/page/17/ [REDIRECT_HTTPS] => on [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => nanorutin.vn [REDIRECT_HANDLER] => application/x-httpd-ea-php73 [REDIRECT_STATUS] => 200 [UNIQUE_ID] => ZnEm7IkJZnldxIZl51DRbAAAAAU [SCRIPT_URL] => /he-thong-dai-ly/page/17/ [SCRIPT_URI] => https://nanorutin.vn/he-thong-dai-ly/page/17/ [HTTPS] => on [SSL_TLS_SNI] => nanorutin.vn [HTTP_HOST] => nanorutin.vn [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_SEC_CH_UA] => \"Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\", \"Not.A/Brand\";v=\"24\" [HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE] => ?0 [HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM] => \"Windows\" [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 [HTTP_SEC_FETCH_SITE] => same-origin [HTTP_SEC_FETCH_MODE] => navigate [HTTP_SEC_FETCH_USER] => ?1 [HTTP_SEC_FETCH_DEST] => document [HTTP_REFERER] => https://nanorutin.vn/he-thong-dai-ly/ [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br, zstd [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => pll_language=vi; _ga=GA1.1.985753817.1718677297; _ga_5KY7QWPNNB=GS1.1.1718691468.2.1.1718691556.0.0.0 [HTTP_X_HTTPS] => 1 [PATH] => /usr/local/jdk/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:/opt/bin [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_NAME] => nanorutin.vn [SERVER_ADDR] => 150.95.109.193 [SERVER_PORT] => 443 [REMOTE_ADDR] => 123.25.30.91 [DOCUMENT_ROOT] => /home/oic/public_html [REQUEST_SCHEME] => https [CONTEXT_PREFIX] => /cgi-sys [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ [SERVER_ADMIN] => webmaster@oic.com.vn [SCRIPT_FILENAME] => /home/oic/public_html/index.php [REMOTE_PORT] => 39532 [REDIRECT_URL] => /index.php [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [SCRIPT_NAME] => /index.php [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php73 [ORIG_PATH_INFO] => /index.php [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/oic/public_html/index.php [ORIG_SCRIPT_NAME] => /cgi-sys/ea-php73 [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1718691564.58 [REQUEST_TIME] => 1718691564 [argv] => Array ( ) [argc] => 0 )